Posláním Charity ČR

je pomoc bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Charita je vedena Římskokatolickou církví.

 

Oblastní charita Sušice

je nestátní nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice (Sušice, Kašperské Hory, Kolinec a další obce). Hlavní činností (zde)Oblastní charity Sušice je pomoc lidem v obtížných životních situacích, se kterými si nemohou pomoci sami. V roce 2005 získala Oblastní charita Sušice ocenění Cena kvality v sociální péči.
Oblastní charita Sušice je samostatný právnický subjekt a je zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-05-710/1999 od 12. 5. 1999. Zřizovatelem je Biskupství Českobudějovické. Statutárním orgánem je ředitel organizace, jmenovaný prezidentem Diecézní charity České Budějovice, na základě výsledku výběrového řízení. Od roku 2001 je ředitelem Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová Prodanová. Kompletní identifikační údaje naleznete v sekci kontakty (zde)
Registrace v Rejstřících registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob – MK ČR (zde) - (dohledání např. podle IČ 64388441)
Registrace v Registru poskytovatelů sociálních služeb – MPSV ČR, uvádí se zde přesné vymezení jednotlivých služeb podle zákona o sociálních službách (zde)

 

 Organizační struktura Oblastní charity Sušice  (zde)

 

Nabídka služeb Oblastní charity Sušice

 

služby sociální péče seniorům a osobám se zdravotním postižením
  • pečovatelská služba (zde)
  • odlehčovací služby (zde)
služby sociální prevence
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (zde)
  • noclehárna pro osoby bez přístřeší (zde)
sociální poradenství pro osoby v obtížné životní situaci
  • sociální poradna Racek (zde)

Další služby a aktivity Oblastní charity Sušice

  • Potravinová banka Plzeň (zde)
  • půjčovna kompenzačních pomůcek (zde)
  • sociálně integrační byt (zde)
  • Tříkrálová sbírka (zde)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás