Pracovníci Oblastní charity Sušice se pravidelně vzdělávají. Příležitosti ke vzdělávání jim nabízí nebo zprostředkovává přímo zaměstnavatel. Podporování jsou také v individuálním vzdělávání. Pokud to finanční situace umožňuje, tak také v rozsahu na rámec zákona o sociálních službách.
Uskutečněné vzdělávací programy a projekty:

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (2015)

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2012 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 17.2.2015 do 31.7.2015 (DOHODA č. KTA-SN-43/2015) bylo u  zaměstnavatele Oblastní charita Sušice –Volšovy 1, 342 01 Sušice v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 65 142,- Kč z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 55 370,70 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%,
tj. 9 771,30 Kč

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (2015)

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2012 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 9.2.2015 do 31.7.2015 (DOHODA č. KTA-SN-34/2015) bylo u  zaměstnavatele Oblastní charita Sušice – pracoviště Havlíčkova 110, 342 01 Sušice v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 57 142,- Kč z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 48 570,70 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 8 571,30 Kč.

Vzdělávací kurz "Kurz pro pracovníky v sociálních službách" (2015)

Dohoda č. KTA-MN-42/2015 uzavřená s Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Plzni. Podpořeno částkou 78.435,- Kč.

Vzdělávací kurz "Alzheimrova nemoc - Demence v obrazech" (2015)

Dohoda č. KTA-MN-85/2015 uzavřená s Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Plzni. Podpořeno částkou 34.790,- Kč.

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (2015)

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?
V letech 2012 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 2.1.2015 do 31.3.2015 ( DOHODA č. KTA-SN-199/2014 ) bylo u  zaměstnavatele Oblastní charita Sušice, Volšovy č.p. 1, 342 01 Sušice 1, v rámci projektu  podpořeno  1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 30 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj.  25 500,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 4 500,- Kč.

 

 

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (2014 - 2015)

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2012 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2014 do 30.4.2015 (DOHODA č. KTA-SN-161/2014) bylo u zaměstnavatele Oblastní charita Sušice – středisko Havlíčkova 110, 342 01 Sušice v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 60 000,- Kč z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 51 000,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 9 000,- Kč.

 

 

Validace podle Nomei Feil (listopad 2014)

Předposlední listopadový víkend patřil v Oblastní charitě Sušice opět vzdělávání. Tentokrát nás navštívila lektorka Mgr. Mária Wirth, PhD. ze Slovenska a školila pracovníky v postupech a využití metody Validace podle Naomi Feil. Metoda je zaměřena na práci s lidmi, kteří mají diagnostikovánu demenci a také těm, pro které je obecně těžké rozlišování a orientace v praktických i sociálních situacích každodenního života. V průběhu kurzu se pracovníci například naučili rozpoznávat fáze dezorientace u klientů, jako prostředku k bližšímu pochopení prožívání a potřeb klientů našich služeb.
Kurz „Validace podle Naomi Feil“ byl realizován díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%) prostřednictvím Úřadu práce.

Fotografie 1, 2, 3

Proměny stáří a geronto-oblek (říjen 2014)

V sobotu 18. října měli pracovníci Oblastní charity Sušice možnost přiblížit se pocitům osob, kterým každý den pomáhají v pečovatelské službě, osobní asistenci nebo při poskytování odlehčovacích služeb. Oblékli se do tzv. Geronto-obleku, který simuluje tělesná omezení doprovázející stáří i zdravotní postižení. Každý si vyzkoušel běžné denní činnosti se znehybněnými klouby, orientaci se zhoršeným zrakem a dalšími problémy, kterým musí denně staří lidé čelit. Vlastní zkušenost tak může pomoci pracovníkům charity lépe se vcítit do potřeb klientů terénních služeb sociální péče a zkvalitní tak každodenní péči o seniory v domácím prostředí.
Realizováno s podporou Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%) prostřednictvím Úřadu práce.

Fotografie 1, 2, 3

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás