ZÁMEK VE VOLŠOVECH - PROSTOR PRO ODPOČINEK A AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Oblastní charita Sušice za přispění dobrovolníků pořádá v objektu bývalého zámku a parku ve Volšovech společensko - kulturní programy pro veřejnost, tedy i pro cílové skupiny, kterým se v rámci sociálních služeb věnuje.

Programy jsou zaměřeny na aktivní trávení volného času a umožňují informovat veřejnost o poskytovaných sociálních službách v regionu ORP Sušice. častými aktivitami jsou tvořivé dílny (workshopy) zaměřené na tvoření s přírodními materiály, poznávání bylin a výtvarné aktivity, hudební a divadelní produkce, výstavy nebo vzdělávací činnost.

Projekty jsou finančně podpořeny nejčastěji z grantů Města Sušice, dotací Plzeňského kraje a od drobných dárců.

V průběhu let byly takto organizovány akce:

VOLŠOVSKÝ JAZZÝČEK (18.7.2015)

Realizace projektu proběhla za finanční podpory dárců, dotace v rámci programu Mikrogranty Plzeňského kraje na odporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit (smlouva č. M058/15) 

a grantu Města Sušice 

 

ADVENT A VÁNOCE CHARITY (2015, 2014, 2013, 2012, 2011 ...)

financováno za přispění dárců a z grantu Města Sušice 

OPEN GARDEN VOLŠOVY (12.7. - 10.8.2014)

CARMAN (2012, 2009, 2006, 2003)

VOLŠOVY V ČASE (13.9.2008)

ZÁMECKÝ SLUNOVRAT (23. - 24.62006)

SOCHAŘSKÉ SETKÁNÍ VE VOLŠOVECH (20. - 29.7.2007)

KERAMICKÉ SETKÁNÍ VE VOLŠOVECH

a řada další akcí

O připravovaných projektech lze najít informace na Facebooku Oblastní charity Sušice https://www.facebook.com nebo na stránkách Sušického kulturního centra Sirkus http://www.kulturasusice.cz či v místním tisku aj. Na všechny akce jste srdečně zváni!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás