Pracovníci Oblastní charity Sušice jsou vzdělaní v oborech

sociální práce, sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální politika, sociální péče, sociální patologie, nebo speciální pedagogika

a pracují pod odborným vedením, čímž je garantována jejich odborná způsobilost a profesionalita.
Před nástupem do zaměstnání si procházejí výběrovým řízením, ve kterém není pouze testována jejich odborná způsobilost podle zákona, ale je kladen důraz na lidské vlastnosti, které jsou neopomenutelnou podmínkou pro citlivý kontakt s lidmi v obtížné životní situaci v této někdy velmi náročné profesi. Důležitým přepokladem pro zaměstnání je také jejich ztotožnění se s hodnotami a východisky Oblastní charity Sušice, které se promítají do toho, jak poskytujeme sociální služby, vztahujeme se k uživatelům služeb a jsou neméně důležité ve vztahu k ostatnímu okolí.
Podmínky pro výkon profese sociálních pracovníků upravuje zákon o sociálních službách, jeho devátá část (zde). Pracovníci si svojí kvalifikaci udržují, zvyšují a rozšiřují minimálně v rozsahu zákona (24 hodin ročně) pravidelnou účastí na vzdělávacích kurzech, seminářích a konferencích. Absolvované programy nabízené, nebo zprostředkované zaměstnavatelem naleznete (zde).
Oblastní charita Sušice je držitelem ocenění Cena kvality v sociální péči.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás