Děkujeme všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2017!

Díky vám jsme společně vybrali na charitativní projekty a sociální služby  Oblastní charity Sušice rekordních 430,062,-Kč.

        Peníze budou využity na dofinancování sociálních služeb, které poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením a jiným lidem v nouzi. Dále na provoz volnočasového klubu Jonáš, pro děti z Kašperskohorska. Peníze budou využity i na materiálovou pomoc pro lidi ohrožené chudobou, matky s dětmi, nebo pro osoby bez přístřeší. 

2017 Tříkrálová sbírka

Ještě jednou děkujeme, že nám pomáháte pomáhat a těšíme se s vámi na příští rok - Oblastní charita Sušice.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás