Sazba za poskytnuté úkony odlehčovacích služeb - aktualizace od 1.6.2014 v souladu s platnou Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném zněn

Sazebník úhrad odlehčovacích služeb

U každého uživatele služby je vedena měsíční evidence skutečně vykonaných úkonů s dobou výkonu a jménem pracovníka, který službu vykonal. Uživatel služby nebo jeho rodinní příslušníci mají možnost průběžně kontrolovat zápisy v evidenci a dalších záznamech o průběhu poskytování služby.

Uživatel služby hradí pouze skutečně vykonané úkony po ukončení kalendářního měsíce na základě předané stvrzenky. (například: 30 minut úkonu "pomoc při použití WC" = 65,-Kč).

Informace o způsobu platby a cenách vám poskytneme na telefonech:

376 523 324, 731 402 910