Sociální služby Oblastní charity Sušice jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky v lokalitě správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice, nebo do vzdálenosti 20 km od města Sušice a ve městě Železná Ruda. Jednotlivé služby jsou poskytovány v rozsahu a v souladu se zákony a zákonnými nařízeními ČR, profesní etikou, posláním Charity ČR a respektující práva a individuální odlišnosti uživatelů lidí využívajících naše služby.
Pracovníci splňují požadavky na vzdělání, praxi a pravidelně se vzdělávají minimálně v rozsahu ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., tedy Zákona o sociálních službách (více ke vzdělávání (zde)). Služby jsou poskytovány podle standardů kvality sociálních služeb uvedených v tomto zákoně a konkrétně vyjmenovaných v 15-ti základních bodech ve vyhlášce provádějící tento zákon, tedy ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.
  • Zákon o sociálních službách (zde)
  • Vyhláška k zákonu o sociálních službách (zde)  
Služby jsou registrovány u Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. (zde)