Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Oblastní charita Sušice děkuje všem ochotným lidem, kteří na počátku Nového roku otevřeli svá srdce a dveře tříkrálovým koledníkům na Sušicku, Kolinecku a Kašperskohorsku. Celkový výnos Tříkrálové sbírky je v letošním roce 430. 062,- Kč.fotka

   Peníze budou využity na dofinancování sociálních služeb, které poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením a jiným lidem v nouzi. Dále na provoz volnočasového klubu Jonáš, pro děti z Kašperskohorska. Peníze budou využity i na materiálovou pomoc pro lidi ohrožené chudobou, matky s dětmi, nebo pro osoby bez přístřeší. V loňském roce byly finanční prostředky z Tříkrálové sbírky například využity na nákup štědrovečerní večeře, pro klienty noclehárny, osamělé seniory a také za ně byly nakoupeny dárky pro děti z chudých rodin.

Smyslem Tříkrálové sbírky není vybírání rekordních částek, ale jde hlavně o snahu, aby tříkráloví koledníci naplnili svým příchodem domovy radostí a láskou. Těší nás, že se i přes mrazivé dny na začátku tohoto roku našel dostatek dobrovolníků, kteří s pokladničkami a s písní na rtech vyrazili do ulic. Děkujeme za Vaši štědrost.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás