Nadační příspěvek na vzdělávání

VDV-logo-2017Koncem roku 2016 nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání.

 

Příspěvek byl použit  nejen na kvalifikační kurzy "Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči" a "Kurz pro pracovníky v sociálních službách,  ale také na akreditovaný kurz "Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem", který pro nás uspořádala Diakonická akademie Praha. Celkem se těchto kurzů zůčastnilo 16 zaměstnankyň z Oblastní charity Sušice.

Tímto bychom chtěli Výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové srdečně poděkovat za pomoc a podporu.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás