V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků  

fotka    Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018.

      V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci. 

   

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok

 PF 2018  Děkujeme všem za přízeň v roce 2017 a těšíme se s vámi na další setkání i v příštím roce.

Oslava svátku sv. Martina procházkou se světýlky

     vino-sv.martina-obraz   Dozlatova upečená husa a mladé svatomartinské víno. Ani jedno nemůže chybět při oslavě svátku svatého Martina, který připadá na 11. listopadu, kdy k nám podle pranostiky má tento světec na koni přivézt první sníh. Oblastní charita Sušice oslaví tento svátek tajemným putováním s lampióny a lucernami, které začne v 17. hodin u centra charity Prostor. Společně se vydáme setmělou Sušicí proti proudu řeky Otavy až na ostrov Santos. 

         Ve středu 8. listopadu v 16:00-18:00 pořádáme v Prostoru tvořivou dílnu pro děti a rodiče, kteří si mohou vyrobit vlastní lucerničku na Svatomartinskou procházku. S sebou si přineste sklenici, listy, přírodniny, bačkůrky a chuť tvořit. Těšíme se na Vás! 

         

Přijďte nám pomoci

        Staňte se dobrovolníkem Národní potravinové sbírky 11.11. 2017 v Sušici v supermarketech Tesco a Penny. V době od 8:00 do 20:00 budou moci lidé nakoupit trvanlivé potraviny, které pomůžou lidem v nouzi. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla, a zároveň upozornit na to, v jaké míře jídlem plýtváme. Potravinová sbírka

Co dělá dobrovolník Národní potravinové sbírky? 

  • Informuje veřejnost o sbírce – Rozdává letáky u vchodu do prodejny a zodpovídá dotazy nakupujících o tom, co je možné darovat a komu je pomoc určena.
  • Vybírá potraviny – Každý zákazník a zájemce, který chce přispět do sbírky, vybere zboží z našeho letáku a na pokladně zaplatí. Úkolem dobrovolníka je pak ukládat za pokladnami odevzdané potraviny od nakupujících do určených košíků označených logem sbírky.
  • Připravuje zboží na převoz, transport z prodejny – pomůže naskládat vybrané potraviny do vyčleněných krabic s cílem připravit zboží na převoz do Oblastní charity Sušice, v případě potřeby pomůže s jejich naložením do přistavených aut.

       Do sběrného dne je možné se zapojit v kratších časových intervalech a kromě času si mohou dobrovolníci zvolit i preferovaný supermarket - Tesco nebo Penny Market v Sušici. Chcete-li se stát dobrovolníkem registrujte se, prosím, u koordinátora sbírky Mgr. Olgy Hynoušové, tel. 731 402 920, email: hynousova@charitasusice.cz

 

Den seniorů 2017

plakat den senioru - 1    Přijměte naše srdečné pozvání 4.10. 2017 od 9:00 na sušické náměstí k oslavě Dne seniorů a na divadelní představení Proměna odpoledne od 16:00 do kina Sirkus - Sušické kulturní centrum.

Příběh pomoci z naší poradny

Měl štěstí, přežil výbuch granátu. Ale ztratil skoro všechno.

    Sušice - Lékaři se o něj týdny přetahovali se smrtkou. Přežil, ale po pracovním úrazu se už jeho život nikdy nevrátí do normálních kolejí. Měl družku, dvě malé děti.  Chodil do práce a žil spokojeně. Pak ale jen pár metrů od něj vybuchl granát, který explodoval v rukou jeho kolegovi. Ten byl na místě mrtvý, Antonín Skýpala (43) ze Sušice zázrakem přežil. Život se mu ale otočil o 180 stupňů. Má trvalé následky, je kvůli tomu bez práce, přišel i o družku, která si našla jiného. Jeho jedinou životní radostí jsou děti, které mu byly svěřeny do péče. Snaží se o ně starat, jak nejlépe to jde, ale chybí mu peníze. Neobejde se tak bez pomoci druhých. 

Pozvánka na dobročinný bazárek ve Veget Café v Jablíčku 8. 4. 2017

Plakát BazárekSrdečně Vás zveme 8. 4. 2017 na dobročinný Bazárek do Veget Café v Jablíčku, Americké armády 85, v Sušici v čase 10. 00 - 16.00. 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Oblastní charita Sušice děkuje všem ochotným lidem, kteří na počátku Nového roku otevřeli svá srdce a dveře tříkrálovým koledníkům na Sušicku, Kolinecku a Kašperskohorsku. Celkový výnos Tříkrálové sbírky je v letošním roce 430. 062,- Kč.fotka

Nadační příspěvek na vzdělávání

VDV-logo-2017Koncem roku 2016 nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás