Praxe

V Oblastní charitě Sušice můžete vykonávat praxi po předchozí dohodě a po podpisu smlouvy o praxi. Praxi je nutné vyjednat s dostatečným časovým předstihem s vedoucí praxí (kontakt zde)
Praxi je možné vykonávat při přípravě na tyto kvalifikace:
  • pracovník v sociálních službách v rámci středoškolského vzdělávání
    (seznam sociálních služeb zde)
  • sociální pracovník v rámci vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělávání
Před nástupem do praxe je nezbytné mít očkování proti hepatitidě typu B, být zdravotně způsobilý, znát základní činnosti sociální služby, ve které budete praxi vykonávat (zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.) a absolvovat vstupní školení.

Stáže

Bude upřesněno. Pokud máte zájem absolvovat u nás stáž, aktuální a konkrétní informace obdržíte od vedoucích pracovníků.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví zatím u nás není ještě v plné síle, ale snažíme se ho postupně rozvíjet. A tak věříme, že se nám třeba společně s vámi podaří nastartovat jisté změny.
Dosavadní nabídka činností pro dobrovolníky v Oblastní charitě Sušice:
  • účast při Tříkrálové sbírce (koledník, vedoucí skupinky, šití kostýmů pro koledníky aj.)
  • pomoc s organizací a realizací vzdělávacích programů, volnočasových aktivit, kulturně společných akcí a propagační činností (pomoc s roznášením plakátů a jiná propagace aktivit, přednášková činnost, kurzy, workshopy pro seniory, zaměstnance nebo veřejnost, zapůjčení a obsluha zařízení - dataprojektor, ozvučení aj., úklid a údržba nebo drobné opravy a jiná potřebná pomoc)
  • pomoc s úklidem a údržbou venkovních prostor v Oblastní charitě Sušice i u seniorů v jejich domácnostech (úklid a údržba zahrady, hrabání sněhu, drobné opravy aj.)
Pokud se dobrovolník zaváže k výkonu dobrovolnické činnosti, má také své povinnosti. Co všechno musí splňovat dobrovolník zapsaný u Diecézní charity České Budějovice, se dozvíte ZDE.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás