Jak nám můžete pomoci?

Oblastní charita Sušice je nevýdělečnou organizací, její služba se však bez finančních prostředků neobejde - zvláště je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci.  

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Pokud ani vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit naším prostřednictvím. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali.

Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.  

Finanční dary:

  • hotovost do pokladny v účtárně Oblastní charity Sušice
  • poštovní poukázkou (na účet číslo: 152140002/0300 u ČSOB, Poštovní spořitelna s adresou: Oblastní charita Sušice, Volšovy1, 342 01 Sušice)
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 152140002/0300 u ČSOB, Poštovní spořitelna

Materiální dary

Pro společnosti, které mají zájem nám věnovat materiální dar nebo se s námi chtějí podělit o své služby, nabízíme smysluplný způsob, jak se podílet na naší práci.

  • automobily, mopedy
  • drogistické zboží
  • funkční výpočetní technika a elektronika
  • kancelářské zboží a spotřební materiál, kancelářské vybavení
  • nevyužité kompenzační pomůcky

Je také možné zahrnout Oblastní charitu Sušice do vaší poslední vůle nebo závěti. Jestliže si přejete věnovat část nebo celé své úspory, majetek, akcie nebo vozidla ve prospěch charitativní činnosti, kontaktuje nás prosím, poradíme, jak vše diskrétně a efektivně realizovat.

V případě, že jste se právě rozhodli nás jakkoliv podpořit, kontaktujte prosím ředitelku organizace na telefonu: 732250018 nebo na e-mail: hrecinova@charitasusice.cz

Vzor darovací smlouvy ke stažení zde

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás