Sázení s extra bonusem

hokej o zvláštních řízeních soudních

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. | eshop C ...

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Bez DPH: 1 354,55 Kč S DPH: 1 490,00 Kč

Zákon o zvláštních řízeních soudních - HLAVA III - ŘÍZENÍ ...

Zákon o zvláštních řízeních soudních - HLAVA III - ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI Předpis č. 292/2013 Sb. Znění od 1. 1. 2018. Seznam kapitol Úplné znění na jedné stránce Přeskočit na. Díl 1 - Společná ustanovení (§ 98 - § 136) +- Oddíl 1 ...

Nesporná řízení III - Karel Svoboda —

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statut

Zákon o soudních poplatcích. Komentář, 2. vydání | eshop C ...

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké j

činnosti notářů v řízení o pozůstalosti pro obvod ...

o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.), bude-li pověřený notářvyloučen podle § 105 z. ř. s. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131 z. ř. s. JUDr. Radmila Krátká je zastupována notářkou se sídlem v obvodu OS v Šumperku JUDr.

Registrace

Zadejte údaje do formuláře

Získej vstupní bonus

Zaregistruj se a získej nejvyšší vstupní bonus

Začni hrát

Zaregistruj se a začni vydělávat

Neváhejte a získejte nejlepší bonusy. Po kliknutí se Vám zobrazí detailnější informace a můžete začít hrát.

Vydělávejte online s úsměvem

Vsaďte si

Univerzita Palackého v Olomouci - Theses

ZZŘ Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů § 76b OSŘ Ustanovení § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 241/2013 Sb., účinné do 31. 12. 2013

Zakon o zvlastnich rizenich soudnich |

Zákon o zvláštních řízeních soudních - C. H. Beck . První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními s

292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních. ČÁST PRVNÍ. OBECNÁ ČÁST § 1. Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně. (2) Obecná část tohoto zákona se použije také na

Zákon o zvláštních řízeních soudních - Ladislav Muzikář ...

Knihy Učebnice, odborná literatura Společenské, humanitní vědy Právo, politologie, sociologie Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o zvláštních řízeních soudních.

DIPLOMOVÁ PRÁCE Zvláštní řízení soudní

Při pohledu na o číslování zákona o zvláštních řízeních soudních lze zjistit, že se jedná o pom ěrn ě nový produkt zákonodárného sboru České republiky, především v porovnání s ob čanským soudním řádem. Pravdou je, že vytvo ření z. ř.s. významn ě souv