Na poskytování sociálních služeb sháníme finanční prostředky sami

Jak nám můžete pomoci?

Oblastní charita Sušice je nevýdělečnou organizací, její služba se však bez finančních prostředků neobejde - zvláště je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci.  

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Pokud ani vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit naším prostřednictvím. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali.

Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.  

Finanční dary - způsoby darování:

  • v hotovosti do pokladny v sídle Oblastní charity Sušice proti příjmovému dokladu (pro dary nad 1.000,-Kč je vystavena Darovací smlouva. Potvrzení o daru získají všichni dárci na konci roku emailem). 
  • poštovní poukázkou na účet číslo: 152140002/0300 (ČSOB a.s.), adresa příjemce: Oblastní charita Sušice, Volšovy1, 342 01 Sušice.
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 152140002/0300 (ČSOB a.s.)

Materiální dary a služby aneb co a jak lze darovat:

Pro společnosti, které mají zájem nám věnovat materiální dar nebo se s námi chtějí podělit o své služby, nabízíme několik možností, jak lze podpořit naší práci.

Co je pro nás potřebné:

  • automobily, mopedy, kola
  • drogistické zboží (úklidové, desinfekční prostředky a prací prostředky)
  • funkční výpočetní technika a elektronika
  • kancelářské zboží a spotřební materiál, kancelářské vybavení
  • nevyužité kompenzační pomůcky a neporušené balení inkontinenčních pomůcek

V případě, že jste se právě rozhodli nás jakkoliv podpořit, kontaktujte prosím ředitelku organizace

Marii Hrečínovou Prodanovou: telefon: 732 250 018, email: hrecinova@charitasusice.cz

Vzor darovací smlouvy ke stažení zde

Je také možné zahrnout charitativní organizace do poslední vůle nebo závěti (pouze v případě, že rozhodnutí osoby je vlastní, svobodné a osoba je k tomuto úkonu způsobilá). Pro tyto případy nás můžete také kontaktovat, poradíme vám, jak lze vše transparentně zrealizovat.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás