Na poskytování sociálních služeb sháníme finanční prostředky sami

Oblastní charita Sušice na činnost v oblasti poskytování sociálních služeb a jiných aktivit shání finance každý rok svými prostředky (dotace, granty, příspěvky měst a obcí, dary, sbírky atp.). Některé sociální služby (zejména služby sociální péče) jsou poskytovány za úhradu přímo do uživatelů.
Síť pravidelných drobných dárců není dosud v naší organizaci plně rozvinuta, ale v současné době pracujeme na strategii oslovení jednotlivých osob, které se rozhodly Oblastní charitu Sušice trvale podporovat.
Dosud stálé a nejvýznamnější finanční zdroje jsou získávány ze státních institucí a úřadů: MPSV ČR, Úřad práce ČR, Plzeňský kraj, Město Sušice, Město Kašperské Hory, úhrady od uživatelů sociálních služeb, dary např. při Tříkrálové sbírce atp.
Finanční zdroje v uplynulých letech souhrnně (zde)
Informace pro sponzory a dárce (zde)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás