Principy poskytování sociálních služeb a práva uživatelů využívajících sociální služby Oblastní charity Sušice vycházejí z těchto základních dokumentů:

 • Etický kodex Charity ČR (zde)
 • Etický kodex sociálních pracovníků ČR (zde)
 • Listina základních práv a svobod ČR (zde)

Další dokumenty vztažené k sociální práci a právům uživatelů služeb:

EU

 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv (zde)
 • Charta základních práv (zde)
 • Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (zde)

OSN

 • Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblati (zde)
 • Deklarace o právu na rozvoj (zde)
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (zde)
 • Úmluva o právech osob se ZP (zde)
 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (zde)
 • Úmluva o práve dítěte (zde)
 • Všeobecná deklarace lidských práv (zde)

Ostatní

 • Charta občanské společnosti pro pro důstojný život seniorů (zde)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás