V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků  

fotka    Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018.

      V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci. 

   

Tři králové opět přijedou do Sušice na náměstí 6.1.2018. Koledy si s námi zazpívá Pěvecký sbor Svatobor, Sušice. Živý betlém ztvární děti ze ZŠ T.G.M. Sušice.
A samozřejmě, že přijde i družina koledníků, která slavnostně zahájí každoroční charitativní akci Tříkrálová sbírka. 6.1.2018 se bude konat v 18.00 hodin v děkanském kostele Tříkrálová mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla. 

      Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

    Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím  okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Více na http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás